white-logo

Machtiging automatische incasso


    Door dit machtigingsformulier in te vullen verleent u tot wederopzegging machtiging aan Artifex Media tot het doorlopend automatisch incaseren van de verschuldigde bedragen van facturen af te schrijven.
    Deze automatische incasso wordt van kracht met ondertekening van bovenstaand formulier door ondertekeningsbevoegde.

    Stopzetten? Wilt u een afgegeven machtiging intrekken? Meld dit dan schriftelijk (per brief of per e-mail).
    De automatische betaling wordt dan conform (eventuele) overeenkomsten stopgezet.